Delegados-as
 Curso Delegado-a Subdelegado-a
  1º ESO A

 Antonio Quirantes Marta Barbero
  2º ESO A

 Irene Ortega Juan García 
  3º ESO A

 Eduardo Robles Rubén Jerez
  3º ESO B

 Abel Expósito Lucía Garciolo 
  4º ESO A

 Por determinarPor determinar 
  1º CICLO FORMATIVO Por determinarPor determinar 

Comments